FAQ

På denne side findes svarene på nogle af de mest typiske spørgsmål, som vi får vedrørende vores Journalsystem GANGLION. Skulle et spørgsmål trænge sig på, som ikke er på denne liste, kontakt venligst Aver Lauritzen direkte (se Kontakt øverst).

Indholdsfortegnelse

1. Teamviewer / GANGLION support

1.1 Hvor finder jeg Ganglion quick support?

Ganglion quick support (teamviewer) findes i Ganglion, ved at klikke på dette ikon eller den kan hentes fra denne side under menupunktet Support -> Quick Support.

2. GANGLION

2.1 Kan ikke starte Ganglion, alle brugere er i brug, hvad gør jeg ?

En fejlmeddelelse der ofte fremkommer, hvis Ganglion ikke er lukket ned korekt. Eller der bare er for mange brugere i gang.
Ring til supporten på 46 32 46 38.

2.2 Hvordan retter man i formularer ?

Du kan sagtens rette i en formular, men hver opmærksom på at det kan have indflydelse på allerede udfyldte formularer og specifikt dem der ikke er sendt.
Når du vil editerer i en eksisterende formular, så markerer du den og klikker på "Definer formular". Det billed der kommer frem viser formularen, som den er defineret nu, med alle oprettede felter beskrevet ude til højrer. Felterne kan justeres i forhold til placering, størrelse, skrifttype og skriftstørrelse. Du kan oprette nye felter, ved at holde vesntre musetast nede mens du nærmest tegner på formularen. På allerede eksisterende formularer, skal du kun rette i Fasttekst felter og eventuelt oprette nye felter.
Er du i tvivl, så kontakt supporten.

2.3 Hvordan importerer / eksporterer man en formular ?

Når du vil importerer/eksporterer en ny formular/eksisterende formular, så er der 2 step man skal igennem. 1. Kopier medfølgende billedfiler og lig dem ned i mappen C:\Klinik\GANGLION\Baggrund (på serveren). 2. Gå ind i Ganglion, under Patientdata og vælg fanebladet "Formular". Nede i listen over allerede indlæste formularer, højrerklikker du og vælger "Importer" finder den formular der skal importeres og klik Åben. Ved eksporter markerer du den formular du vil eksporterer og højrerklikker "Eksporter", tjek også Egenskaberne for den formular, for at se hvilken baggrund den bruger. Det billed skal vedlægges den eksporterede formular

2.4 Kan ikke udskrive, mangler hukommelse ?

Dette er, som fejlbeskeden siger, systemet mangler hukommelse. Dette kan afhjælpes ved at ryde op på computeren, her kan anbefales et program, der hedder CCleaner, som kan dovnloades ved at klikke på linket her

2.5 Hvordan fungerer søgefunktionen i kontaktregisteret ?

Der kan søges på alle parameter i kontaktregisteret, som standard står den til at søge på Lokationsnummeret (ses i parantesen ved siden af søgefeltet), men det kan ændres ved at klikke på kolonnens overskrift, f.eks. Virksomhed.
Den søger fra det sted i tabellen du står, så hvis det du søger ligger over det sted i tabellen, vil resulatatet først dukke op når du klikker ok til at gentage søgningen.

2.6 Er mit kontaktregister ”up to date” og hvor ser jeg det henne ?

Er du i tvivl, så gå op i menupunktet "Funktioner" og vælg "Kontaktregister", hvor datoen står øverst, som det ses på dette billede.

2.7 Hvor finder jeg kontaktregisteret ?

Kontaktregisteret kan, udover som det er beskrevet oven over, findes ved at dobbeltklikke i et modtagerfelt og registeret vil komme frem

2.8 Hvordan opdaterer jeg kontaktregisteret ?

Opdatering af kontaktregisteret sker ved at gå op i menupunktet "Hjælp" og vælge "Dovnload opdateringer fra nettet". Hvis der er en ny opdatering vil den så blive dovnloadet, men den installeres først når ganglion lukkes ned, hvor du vil blive spurgt om du vil installerer opdateringerne.

2.9 Hvordan retter jeg en regning ?

Hvis der skal ændres i en regning, f.eks flere ydelser på, så skal man højreklikke på regningen og vælge "Ret regning og genfremsend", herefter vil regningen være åben for ændringer / tilføjelser.

2.10 Opdatering af honorartabel, hvordan ?

Der er nu 2 faneblade under "Honorartabel" fanebladet. "Egne honorarer" og "Sygesikringshonorarer". Under sygesikringenshonorarer kan man hente den nyeste honorartabel. Opdateringen af ens egne honorarer sker fra fanen "Egne honorarer", ved at klikke på "Opdater egne honorarer"

2.11 Hvordan opretter jeg en ny ydelse i honorartabellen ?

Du skal ude i venstre side af ganglion, vælge Dollartegn ikonet og herefter vælge fanebladet "Honorartabel". Her vises alle ydelser der er. Her vælger du "Indskriv ny ydelse", den vil så oprette en ny række, hvor der i kodekolonnen vil stå 0000, det retter du til en kode over 9500 og som er ledig. Udfyld herefter de enkelte felter i rækken (Ydelse, Ulempe, Sygesikring, Patientandel, 3. part, Type, Kopier, Momssats). Det nemmeste er at finde en allerede indskreven ydelse, marker den og klik på "Indskriv ny ydelse", så er udfyldelsen af en del af felterne noget nemmere, da de ofte minder meget om hinanden, f.eks. attesterne.

2.12 Når jeg forsøger at godkende medicinordination til FMK, får jeg en fejlmeddelelse om at den allerede er sendt, men den ligger stadigvæk under ikke godkendte ?

Gå ind i listen over ikke godkendte recepter. Start fra oven og udvælg patienten på den pågældende recept Vælg fanebladet "FMK" under fanebladet "Medicin" i ganglion og tjek om den er på fmk. Fortsæt listen igennem indtil du finder den / dem som allerede ligger på fmk og slet dem fra Ikke godkendte listen. Sidst Godkend alle og de resterende skulle gerne gå igennem.

2.13 Jeg kan ikke komme på FMK ?

For at komme på FMK er der en række faktorer der skal være i orden: Medigate / NemID medarbejdersignatur m. tilknyttet cpr-nummer / tilmelding af fmk / Tilknytning på FMK-online.dk, så hvis du er i tvivl ring til supporten.

2.14 Datafangst er holdt op med at fungere ?

Der er ofte tale om et eksternt problem med mindrer ens internetforbindelse er gået ned. Så i første omgang afslut Sentinelklienten, så du kan arbejde videre og herefter ring til supporten.

2.15 Kan jeg koble dokumenter fra eksempelvis et EKG-apparat til en patient i Ganglion ?

Det kan man i Ganglions dokumentarkiv, som findes under menupunktet "Moduler". Filformater der kan kobles på en patient, kan ses herunder.

2.16 Der er flere kolonner med samme dato og klokkeslet, hvordan kommer jeg tilbage til 1 kolonne pr. dag ?

Det kan man, inden i GangViews Indstillinger, som findes under "Funktioner" "Arkiv" "Gem klokkeslet på labdata ved arkivering". Ved at fjerne det flueben vil fremtidige arkiveringer kun resultere i en kolonne pr. dag.

3. GANGVIEW

3.1 Hvordan vedhæfter jeg en fil til en edifact og hvilke typer filer kan jeg vedhæfte ?

Der er 2 steder du kan hente filer fra til vedhæftning på edifacts, enten via stifinderen eller fra Dokumentarkivet. Med hensyn til filtype, så er det bedst at holde sig indenfor de mest almindelige filtyper, for at undgå at modtageren ikke kan læse / se vedhæftningen. Om vedhæftning af filer se eventuel guiden til vedhæftning af filer.

3.2 Min edifact er blevet negativt kvitteret, hvad gør jeg?

Først læs hvad der står i den negative kvittering Ret om muligt fejlen Send ny Edifact. Der er flere årsager til at en edifact er blevet negativt kvitteret, men den mest udbredte er at modtageren ikke kan modtage denne edifacttype. Løsningen er enten at sende en anden type eller ringe til modtageren og høre hvilken type de kan modtage.
En anden fejlbesked er at der mangler et element og det kan meget vel være en mangel på stamdata siden på patienten, det kan være adressen mangler.

4. GANGWEB

4.1 Emailkonsultation virker ikke ?

Kontakt supporten på 46 32 46 38

4.2 Hvordan opsætter jeg ferieperiode på GangWeb ?

I Ganglion, vælger du menupunktet "GangWeb" "Opsætning hjemmeside". Herefter åbnes "GangWeb opsætning". Vælg punktet "Kursus- og ferieperioder". Her har du mulighed for at oprette ferieperiode samt kursusperiode.

5. SMS-service

5.1 SMS-servicen har ikke sendt sms'er ud siden ”dato”

Har du mulighed for det, så tjek om SMS-programmet kører på serveren, men er du i tvivl så ring til supporten.

6. Internet

6.1 Printeren udskriver skævt i forhold til mærkaterne i webreq ?

Først tjek om den browser der åbnes er internet explorer, derefter tjek browserens Sideopsætning (Vælg "Filer" "Sideopsætning", evt. Printer Sideopsætning). Her skal der stå 8,6,6,4 og være valgt "Tom" i alle dropdownlisterne.

6.2 Når jeg klikker på webreq linket under moduler, viser den ikke siden rigtigt ?

Den forkerte browser står som standard, sæt Internet Explorer som standard.

6.3 Nemid medarbejdersignatur - Tilknytning af cpr. nr. til ?

Tilknytning af cpr.nr. er et tilkøb under nemid-administrationen på http://wwww.nets-danid.dk. Under administrer medarbejder, kan du vælge en medarbejder og se om der allerede står et cpr.nr eller der er et tomt felt med mulighed for indtastning af cpr.nr, i så tilfælde er tilknytning af cpr.nr. tilkøbt. Ellers skal det tilkøbes

6.4 Nemid medarbejdersignatur - Oprettelse / installering af ny medarbejder signatur

Dette

6.5 Nemid medarbejdersignatur - Hvorfor virker min signatur ikke ?

6.6 Hvor og hvordan opdaterer jeg java ?