Historien bag Aver og Lauritzen
- og starten på GANGLION

De to indehavere Poul Aver og Jens Christian Lauritzen mødtes på Egmont-kollegiet, hvor de begge boede under deres studietid og et livslangt venskab tog form. Da de som færdiguddannet læge og civilingeniør talte om de faglige udfordringer de mødte i deres professionelle liv, fødtes ideen om journalsystemet GANGLION. Venskabet blev til et samarbejde om et af Danmarks førende Journalsystemer.

GANGLION har siden da udviklet sig gennem 27år og i takt med de muligheder den hastige digitalisering har givet. De seneste år er tilkommet bl.a. DDB ( elektronisk udveksling af socialmedicinske blanketter med kommuner), DDV det danske vaccinationsregister og februar 2016 er GANGLION certificeret til FMK (det fælles medicinkort) version 1.4.4.

En tidslinie
visende GANGLION's
udvikling / historie

GangView (GANGLION) har nu gennemført hele MEDCOM 3

Supporteringen af de få tilbageværende dos-brugere får hjælp til konvertering til GANGLION´s windowsversion, til gengæld har abonnenter ret til gratis konvertering af dos-licenser til windowslicenser.


GANGLION certificeret til FMK (som landets andet lægesystem)

GANGLION følger tidsplanen for udvikling af FNUX og har fået godkendt test for diverse tekniske milepæle vedr. denne nye standard for udveksling af patientdata mellem lægesystemer og generelt i sundhedssektoren.

GANGLION udruller nu den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter til alle læger i almen- og speciallægepraksis. Blanketbehandlingen sker integreret i lægesystemet, som har implementeret MedComs standarder for Den Dynamiske Blanket og Den Gode LÆ Service.

Aver & Lauritzen når som et af de første huse i mål med certificering af GANGLION til FMK 1.26


Udrulning af Det Danske Vaccinationsregister er startet for GANGLION´s brugere

PBoks - sikker email og dokumentudveksling mellem klinikker og patienter baseret på 2 faktor login. Primært via Nemlogin.

PLSP. Aver&Lauritzen går sammen med branchens andre systemhuse om standarder og services til en fælles serviceplatform til den primære sundhedssektor. Navnet PLSP = Primærsektorens Leverandøres Service Platform. Over 95% af den primære sundhedssektors klinikker er samlet under den fælles “paraply”.

Fuld GDPR-kompliance - Min Læge App

IDWS aftestning med Lakeside i MedCom regi, som repræsentant for systemhusene (ny sikkerhedsstandard)


nationale beslutningssøtteprojekt, aftestning, udvikling. Udrulles ultimo 2020.

Alle praksis får mulighed for at få sin egen hjemmeside

Integrationsmodul mellem GangWeb og GANGLION bliver frigivet

GANGLION tv - aktuel ! - Dr. sommer og sønner anvender GANGLION

Fra denne opdatering, vil fremtidige opdateringer af både programmel og medicinfortegnelse normalt kunne ske automatisk

Aver og Lauritzen ApS er atter udnævnt til Gazelle virksomhed i 2013

DDV, GANGLION certificeret til det nye dynamiske vaccinationsregister.


Nyt formular/attestmodul hvor diverse relevante attester i sundhedssektoren kan findes og ifyldes


GANGLION certificeret til FMK 1.4.4.

22. april blev der lanceret kampagne mod GANGLION/Aver & Lauritzen. Kampagnen bestod i opslag på Facebook med fake-oplysninger om hackning af tidligere sundhedsminsters journal. 22. april faldt "tilfældigt" sammen med PLO´s repræsentantskab, som via journalist på 24/7 blev gjort opmærksom på kampagnen. Der blev hermed indledt en hackerstorm mod Aver & Lauritzen og kunder. RESULTAT: ingen datalæk - Aver&Lauritzen og kunder MODSTOD som foreløbig det eneste systemhus et “fuldblow” hackerangreb. I samme periode blev iøvrigt forsvarets mailsystem hacket og AP Møller “stoppet” af malware.

Nyt hostingcenter AWS - infrastrukturen opgraderes med servercenter hos AWS (Amazone Web Services) - verdens største leverandør.

Nyt hostingcenter hos NetGroup - infrastrukturen opgraderes med ekstra dansk servercenter hos NetGroup i tillæg til eksisterende servercentre hos Global Connect og Amazon.

DIVA5 frikøbes til psykiaterne

Projekt: Den intelligente indbakke