GANGLION

Integration

Mange klinikker har apparater til at tage EKG, Spirometri og Døgn blodtryk med.

Hos Aver & Lauritzen har vi udviklet et modul, som gør det muligt at integrere de fleste af apparaternes software med GANGLION og hente data over i systemets Labdata.

Opsætningen af integrationen, foretages af en supportmedarbejder og den første maskines integration er en del af prisen for integrations løsningen.

Interesseret kontakt os på 4632 4638.

Forløbsplaner og Indberetninger

Forløbsplaner

Forløbsplaner er ret nyt, hvor forløbsplaner for KOL startede i efteråret 2018, mens det først er startet for diabetes i starten af 2019.

For at komme i gang med forløbsplaner, skal 2 ting være på plads først. Der skal være underskrevet en databehandleraftale med KIAP og dernæst skal forløbspalnerne tilmeldes under Forløbsplaner -> Opsætning

Som led i en styrket indsats for kronikere, implementeres elektroniske forløbsplaner i almen praksis. En forløbsplan anvendes som et værktøj til at inddrage patienten, så patienten sikres overblik og viden om forløbet af sin sygdom og behandlingen samt gives det bedste grundlag for egenomsorg. Det sundhedsfaglige indhold i forløbet defineres ud fra det faglige indhold, som er beskrevet i relevante retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, DSAM m.fl.

Vejledning til Forløbsplaner fra GANGLION kan findes her

På KiAP's hjemmeside kan du læse mere om Forløbsplaner og også se en demo af den, både fra lægens vinkel og fra patientens. Læs mere her


Årskontrol indberetninger

PLO´s overenskomst har længe indeholdt krav om indberetning til flere databaser i RKKP. Indberetningerne har været bygget op omkring Datafangst via Sentinel og har ligget stille siden Sentinel blev lukket i PLO-regi.

Systemhusenes brancheforening, PL og PLO har nu i samarbejde udviklet ny indberetningsmetode, i første omgang vedr. diabetes (diabetsdatabasen DVDD). Indberetningen sættes iværk for stort set alle systemhuse i 4. kvartal 2017.

Hvordan fungerer det:
Afregning af ydelse 120 + diagnosekode T90 eller T89 udløser et dataopsamlingsvindue, som klinikken skal godkende før afsendelse = lægen har kontrol over hvilke data som kommunikeres videre om den enkelte patient og til hvilken instans.

Oversigt indberetninger:
I GANGLION´s kvalitetscenter - er der oversigt over udførte indberetninger og en liste over patienter med ydelseskode 120 og T90/89, hvor der ikke er sendt indberetning, denne liste trækker data 90 dage tilbage. Sammen med listerne over indberetninger finder klinikken også en oversigt over diabetikere og liste over diabetikere hvor GANGLION ikke kan registrere at der er udført årskontrol.